BOARD NETWORK

is The Danish Professional Directors Association and hence Denmark’s most exclusive forum for experienced board members

Om Board Network

Board Network er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, og henvender sig direkte til medlemmerne af de øverste ledelsesorganer i danske virksomheder, erhvervsdrivende fonde og organisationer. Board Network afholder 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference, og medlemskab giver naturligvis adgang til alle 4 arrangementer.

Board Network yder desuden rådgivning om bl.a. strategi, Corporate Governance, succession planning, onboarding og bestyrelsesevaluering. Kontakt Jakob Stengel for mere information herom.

Video fra vores sidste arrangement

Board Network arrangementer

Næste arrangement

Board’s Role in Overseeing Cyber Risks

Virus, spyware. malware, hacking, blotlæggelse af data, crypto-locks og mange andre typer farer er i dag virkeligheden for alle virksomheder – men hvordan beskytter man sig bedst muligt? Hvad gør man i en krisesituation? Hvordan kommunikerer man om hændelsen til omverdenen? Og hvor er bestyrelsen i alt dette? Er ansvaret forankret i revisionsudvalget? Risikoudvalget? Hos hele bestyrelsen? Eller slet ikke – men snarere hos CEO, CIO, It-chefen eller hos eksterne partnere?

Vi har endnu engang samlet et fantastisk panel fra både ind- og udland til at berette om deres førstehåndserfaringer – og til at give gode råd om håndteringen af disse risici.

Desuden uddeler vi ved dette medlemsmøde den årlige hæderspris, THE CORPORATE GOVERNANCE AWARD.

Vores næste medlemsmøde finder sted mandag d. 25. november kl. 13.00-18.00 hos Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S.

Deltagelse er forbeholdt medlemmer af Board Network.

Kontakt info@boardnetwork.dk eller Jakob Stengel på +45 21282882, såfremt du ønsker at deltage samt for mere information omkring medlemskab.