BOARD NETWORK

is The Danish Professional Directors Association and hence Denmark’s most exclusive forum for experienced board members

Om Board Network

Board Network er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, og henvender sig direkte til medlemmerne af de øverste ledelsesorganer i danske virksomheder, erhvervsdrivende fonde og organisationer. Board Network afholder 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference, og medlemskab giver naturligvis adgang til alle 4 arrangementer.

Board Network yder desuden rådgivning om bl.a. strategi, Corporate Governance, succession planning, onboarding og bestyrelsesevaluering.

Kontakt Jakob Stengel for mere information herom.

Næste arrangement

”Managing Legal & Reputational Risks for Boards”

Næste medlemsmøde afholdes tirsdag d. 2. juni kl. 14.00 – 18.00 hos Gorrissen Federspiel Axeltorv 2, 1609 København V under temaet ”Managing Legal & Reputational Risks for Boards”.

Temaet sætter fokus på det kraftigt øgede fokus på bestyrelsesansvar, herunder ikke blot de rent juridiske risici, som bestyrelserne skal håndtere, men også de omdømmemæssige udfordringer, som bestyrelsesarbejdet anno 2020 kan medføre. Endnu er der i Danmark relativt få sager om bestyrelsesansvar, som fører til egentligt erstatningsansvar, men hvordan bør ansvarlige bestyrelsesmedlemmer agere uden at blive ”håndsky” i forhold til risikoen for at få sit personlige brand eksponeret i en uheldig sammenhæng?

Nærmere information omkring talere følger snarest.

Kontakt info@boardnetwork.dk eller Jakob Stengel på +45 21282882, såfremt du ønsker at deltage samt for mere information omkring medlemskab.

Video fra konferencen 2019

Board Network arrangementer