BOARD NETWORK

is The Danish Professional Directors Association and hence Denmark’s most exclusive forum for experienced board members

Om Board Network

Board Network er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, og henvender sig direkte til medlemmerne af de øverste ledelsesorganer i danske virksomheder, erhvervsdrivende fonde og organisationer. Board Network afholder 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference, og medlemskab giver naturligvis adgang til alle 4 arrangementer.

Board Network yder desuden rådgivning om bl.a. strategi, Corporate Governance, succession planning, onboarding og bestyrelsesevaluering. Kontakt Jakob Stengel for mere information herom.

Video fra vores sidste arrangement

Board Network arrangementer

Næste arrangement

Den Store Danske Bestyrelseskonference

Konferencen afholdes i Axelborgsalen, Axelborg Vesterbrogade 4, 1620 København V tirsdag d. 10. marts kl. 11.30 – 19.00 under temaet ”Is There a New Ethical Reality For Boards?”.

Temaet sætter fokus på (nye) forventninger og krav til bestyrelsernes håndtering af sustainability, UN SDGs, tax governance, digitalisering (herunder etik ifm. udvikling af AI og robotics), corporate scandals (a la VW, Wells Fargo, Cambridge Analytics, Yara, m.fl.), monopol-/konkurrencesager, miljø, health & safety, diversity & inclusion – og ikke mindst den helt overordnede purpose-dagsorden.

Endnu engang har vi formået at samle en række af de førende og mest indflydelsesrige bestyrelsesformænd og eksperter fra ind- og udland.

Pris for gæster andrager DKK 4.000 excl. moms, mens medlemmer deltager gratis.

Kontakt info@boardnetwork.dk eller Jakob Stengel på +45 21282882, såfremt du ønsker at deltage samt for mere information omkring medlemskab.