Medlemskab

Et medlemskab af Bord Network giver dig ikke alene adgang til et stærkt netværk men samtidigt et medlemskab af en stærk organisation.  Board Network er et unikt bestyrelsesnetværk, som fokuserer på Excellence in the Boardroom.  Vægten er derfor lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet.

For at sikre bedste mulig interaktion og sparring medlemmerne imellem er Board Network et eksklusivt bestyrelsesnetværk forbeholdt registrerede medlemmer i bestyrelser under Erhvervsstyrelsen eller lignende relevant erfaring i forhold til bestyrelsesvirket. Alle ansøgninger om medlemskab vurderes individuelt.

Board Network tilbyder to forskellige former for medlemskab;
The Community samt The Chambers.

Disse kan naturligvis tegnes hver for sig eller i kombination.
The Community

The Community

har været Board Networks platform lige siden stiftelsen i 2012. Her mødes vi fire gange årligt – til tre lukkede medlemsmøder samt ved Den Store Danske Bestyrelseskonference. Alle møderne afvikles som konference-format og har typisk mellem 120-250 deltagere. Det er Danmarks største og mest eksklusive bestyrelsesforum – og talerne er alle blandt Danmarks og verdens mest erfarne bestyrelsesformænd og førende eksperter inden for bestyrelsesarbejde og corporate governance. Du kan se eksempler på tidligere indlægsholdere her. Alle møder afvikles i fortrolighed under The Chatham House Rule. Der kan tegnes tre forskellige medlemskaber; Personligt, Corporate, og Bestyrelsens medlemskab. Se mere nedenfor under pris. Nye medlemmer optages løbende.

The Chambers

er Board Networks nyeste tiltag – etableret i sommeren 2020. The Chambers er forskellige, mindre grupper på max. 18 medlemmer hver, hvor alle medlemmer får adgang til de seneste trends, den nyeste forskning, de dygtigste facilitatorer, de skarpeste indlægsholdere – samt ikke mindst et mindre og fortroligt peer-to-peer forum med de allerbedste betingelser for sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling. I The Chambers mødes vi fem gange om året i et roundtable-format. Også her afvikles alle møder i fortrolighed under The Chatham House Rule. Medlemskabet er personligt. Nye medlemmer optages løbende.

Pris for medlemskab af The Community dækker deltagelse i fire årlige arrangementer

Personligt

Prisen for 12 måneder andrager kr. 12.000 eks. moms

Corporate

Prisen for 12 måneder for to (unavngivne) repræsentanter for virksomhedens ledelse andrager kr. 24.000 ex moms

Bestyrelse

Prisen for 12 måneder for en fuld bestyrelse (op til 6 bestyrelsesmedlemmer pr. møde) andrager kr. 36.000 ex moms

Prisen for medlemskab af The Chambers dækker deltagelse i samtlige fem årlige chamber-møder

Personligt

Prisen for 12 måneder andrager kr. 19.500 ex moms

Vi tilbyder naturligvis også et kombineret Community + Chambers medlemskab til en reduceret pris

Community + Chambers

Prisen for 12 måneder andrager kr. 29.000 ex moms

Spørgsmål og ansøgning om medlemskab

Ved spørgsmål samt ansøgning om medlemskab, kontakt venligst jakob Stengel på telefon 2128 2882 eller på mail info@boardnetwork.dk.

Board Network Sponsors

Sponsorater

Ved spørgsmål om indgåelse af sponsorater eller corporate partnerships, kontakt venligst Jakob Stengel på telefon 212 82882 eller på mail info@boardnetwork.dk.