/Nyheder
Nyheder2019-03-09T14:38:07+02:00

Nyheder

Board Network deler her nyheder indenfor corperate governance og fra vores egen organisation.

Vi udgiver 4 årlige magasiner – Board Perspective. Disse kan læses her.

Global Board Survey 2019

We are proud to hereby present you with our latest Global Board Survey.

InterSearch – Worldwide Organization of Executive Search Firms and Board Network – The Danish Professional Directors Association have together performed the Global Board Survey 2019 in January and February 2019 among 1.317 corporate chairmen and board members from 64 countries on all populated continents.

Respondents represent every imaginable industry, all sizes of companies up to turnovers of more than USD 20 Billion per year, and all kinds of ownership structures.

Our heartfelt gratitude goes to all the 1.317 global survey participants who volunteered their time, effort and nuanced insight into the board leadership and corporate governance agenda at the highest level. We hope you find the presented collection of visuals, discussions and conclusions from the Global Board Survey 2019 valuable and relevant. You are of course more than welcome to continue the dialogue with us, and please also feel free to quote the analysis with a clear reference to “Creating Impact In And From The Boardroom – Global Board Survey 2019 by InterSearch and Board Network”.

Global Board Survey 2019

Den Store Danske Bestyrelseskonference 2018

Ved Den Store Danske Bestyrelseskonference, som blev afholdt onsdag d. 28. februar 2018, uddeltes for tredje år i træk hædersprisen, The Corporate Governance Award.

Årets vinder blev Birgit Aagaard-Svendsen, som har 25 års bestyrelseserfaring fra bl.a. Danske Bank, Danmark Radio, Metroselskabet, DFDS, Columbus IT, Center for Ledelse – og mere nyligt fra selskaber i ind- og udland som Dalhoff, Larsen & Horneman, Otto Mønsted, Grama Design, DNV-GL og Prosafe. Desuden har Birgit i den grad været med til at præge Governance-dagsordenen som formand for Komiteen for god Selskabsledelse gennem 4 år fra 2011-2015.

The Corporate Governance Award gives til den eller de, som har bidraget særligt til udviklingen af god selskabsledelse – gennem bestyrelsesarbejde, akademisk forskning, undervisningsvirksomhed, via forfatterskab, gennem påvirkning af lovgivning/regulering, eller på anden vis har medvirket til at udvikle Corporate Governance til det bedre.

Prisen tildeles af en uafhængig priskomité. Med prisen følger udover anerkendelsen, hæderen og skulpturen ”Mit bidrag” også et legat til årets LinKS ophold på The Wharton School.

Birgit Aagaard-Svendsen er som nævnt den tredje modtager af prisen. I 2016 gik prisen til Advokat Marianne Philip og i 2017 til Bestyrelsesformand Ole G. Andersen.

Nyheder Den Store Danske Bestyrelseskonference

Bestyrelsesevalueringer – When Good is the Enemy of Great

Board Network og PwC har i september 2013 udgivet publikationen Bestyrelsesevalueringer – When Good is the Enemy of Great, som dels tager udgangspunkt i en undersøgelse blandt 81 førende, danske bestyrelsesmedlemmer omkring facts, trends og holdninger til bestyrelsesevalueringer, og dels indeholder en række best practice anbefalinger på området.

Board Network optaget i det fine selskab – nyt medlem af ecoDa

Det eksklusive, danske bestyrelsesnetværk, Board Network, er netop blevet optaget som nyt medlem i den paneuropæiske paraplyorganisation, ecoDa, European Confederation of Directors Association.

ecoDas målsætning er at udøve meningsdannelse og lobbyvirksomhed over for regulerende organer som EU Parlamentet og EU Kommissionen, og herigennem at virke for værdiskabende og hensigtsmæssig selskabsledelse. Flere spørgsmål vedrørende corporate governance kan hermed koordineres, og ecoDa fungerer i så henseende som en platform for et struktureret og langsigtet samarbejde mellem interessenterne på bestyrelsesområdet.

Læs mere i Pressemeddelelse #2

Board Network indtager klar holdning til diversitet i bestyrelsen

Jakob Stengel, partner i Board Network udtaler: ”Board Network støtter fuldt op om målsætningen om at øge mangfoldigheden af repræsenterede kompetencer i de danske bestyrelser. Dette gælder naturligvis også målsætningen om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det reviderede udkast fra 14. november 2012 fra EU-kommissær for Retlige Anliggender, Viviane Reding, om minimum 40% repræsentation af hvert køn i bestyrelser i EU i 2020, støtter vi således også varmt”.

”Der er næppe nogen, der i dag vil sætte spørgsmålstegn ved fordelene ved øget diversitet, ikke mindst på kønsområdet, i ledelsesgerningen generelt og bestyrelsesarbejdet specifikt. Alene McKinsey & Co’s Women Matter-studier samt Catalyst’s rapport fra oktober 2007 om de markant stærkere økonomiske resultater, som virksomheder med flere kvinder i bestyrelsen er i stand til at fremvise, underbygger dette”, siger Ditte Kirstein Brammer, adm. direktør og partner i Board Network.

Board Network har valgt aktivt at tage del i debatten for flere kvinder, og understøtter tillige holdningen med konkrete initiativer, som f.eks. promoveringen af Global Board Ready Women i dansk regi.

For mere information henviser vi til pressemeddelelse på Europa Kommissionens website

Global Board Survey 2012

Stanton Chase International og Brammer & Co har gennemført Global Board Survey 2012. Resultaterne blev præsenteret ved “Den Store Danske Bestyrelseskonference” d. 19. marts i Børssalen.

Resultaterne fra undersøgelsen kan downloades her Global Board Survey 2012