Kommende arrangementer i Board Network

Grundet Covid-19 krisen udsættes vores konference den 2. juni 2020 til den 20. oktober 2020.

Vores arrangementskalender ser derfor ud som følger:

Onsdag d. 2. september: ”Board Composition & Succession”

– om bestyrelsens rolle i sin egen successionsplanlægning; et emne, som de fleste bestyrelser tilkendegiver, at de giver for lidt opmærksomhed. Hvordan sikres der både bredde, dybde og diversitet i kompetencerne, hvordan bruges den årlige bestyrelsesevaluering og kompetencemapping konkret, når bestyrelseskabalen skal lægges op for de(t) kommende år – og kan vi eventuelt lære noget af lande som Sverige og Norge, som benytter sig af eksterne nomineringsudvalg i stedet for de interne udvalg, vi kender i Danmark?

Tirsdag d. 20. oktober: ”Managing Legal & Reputational Risks for Boards”

– om det kraftigt øgede fokus på bestyrelsesansvar, herunder ikke blot de rent juridiske risici, som bestyrelserne skal håndtere, men også de omdømmemæssige udfordringer, som bestyrelsesarbejdet anno 2020 kan medføre. Endnu er der i Danmark relativt få sager om bestyrelsesansvar, som fører til egentligt erstatningsansvar, men hvordan bør ansvarlige bestyrelsesmedlemmer agere uden at blive ”håndsky” i forhold til risikoen for at få sit personlige brand eksponeret i en uheldig sammenhæng?

Torsdag d. 26. november: ”Anchoring Strategy and Innovation at Board Level”

– om bestyrelsernes ændrede fokus henover de seneste år; fra den traditionelle kontrolopgave til det mere proaktive, forretningsorienterede fokus på strategi innovation. Hvordan bidrager bestyrelsen optimalt uden at umyndiggøre direktion og den øvrige organisation, og hvilke arbejdsprocesser i bestyrelsen giver de bedste resultater?