Corporate Governance

Corporate Governance er rammen for alle bestyrelsers virke.

I Danmark lægges disse regler fast i bl.a. Anbefalinger for god Selskabsledelse, Anbefalinger for Aktivt Ejerskab, Anbefalinger for god Fondsledelse samt Statens Ejerskabspolitik.

Vi ser dog flere og flere påvirkninger fra udenlandske regelsæt, og samtidig ser vi et stigende antal danskere, som indvælges i udenlandske bestyrelser. Af denne grund har vi nedenfor samlet en række af de vigtigste oversigter over internationale regelsæt på tværs af bl.a. Norden, EU og OECD-landene.

Skulle der være nogen spørgsmål til nærværende, herunder fortolkning af de forskellige anbefalinger, står Jakob Stengel meget gerne til rådighed på +4521282882 eller jsh@boardnetwork.dk.